Bài Tập Tin Học Văn Phòng Phần 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH WORLD

http://GIAOTRINHWORD

Bài 1: Tìm hiểu Microsoft

  1. Khởi động Microsoft Word: Quan sát, di chuyển qua các tab trên thanh Ribbon ® kích vào Ofice button và chọn Word Options ® để thiết lập một số thông số như: đơn vị đo, hiển thị khung, đặt mặc định lưu tài liệu ở định dạng Word 97-2003,….
  2. Tạo một tệp mới, không cần oạn thảo nội dung hãy:
  • Nghi văn bản với tên “Loptin”: theo định dạng Word 2010
  • Sử dụng hộp thọi “Save As” lưu file này sang định dạng Word 2010
  1. Quan sát và thử thay đổi các cách hiển thị, di chuyển tài liệu

Chương 2: Soạn thảo và trình bày thông tin

Bài 1: Luyện tập xử lý font chữ

Microsoft Word là một chương tình nằm trong bộ phần mềm MS Office của Microsoft xử lý văn bản, Ngoài đánh văn bản và chèn ký tự “©®&(*<8?@EFJÄÇÿ ” làm cho văn bản phong phú hơn.

Người rsoanj thảo có thê nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc CHỮ IN rồi sau đó có thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Cac lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tượng B chữ đậm, I(Italic) để tạo chữ nghiêng, U ( Underline) để tạo ra chữ gạch dưới , hay kết hợp cả ba.

Ngoài ra con có các tùy chọn khác cầu kỳ hơn phải vào Home/Font để trình bày. Vi duh, ở mục Underline style có nhiều lựa chọn: Words Only chỉ gạch dưới cho từng chữ một. Gạch dưới 2 nét. Gạch dưới bằng dấu chấm, Double Strikethrough tạo a chữ gạch hai nét giữa  các lệnh Superscript Subcipt  giúp chúng ta tạo được một biểu thức đơn giản như có dạng: a1X2+b1Y2=0 , từ cách gõ chữ thường có thể đôi sang dạng CHỮ IN hoặc CHỮ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ vào lệnh  All CAPS hoặc SMAL CAPS. Khoảng cách giữa các ky tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh trong Spacing:

Normal                        Trung tâm tin học

Expanded                    Trung tâm tin học

Condensed

Trong thẻ home ® Font®Advanced

Các font tiếng Việt được dùng trong văn bản: Trong thẻ home ® Font

Times New Roman, Normai, Italic, Bold, Bold Italic

Arial, Normai, Italic, Bold, Bold Italic

Bài 3: Tìm kiếm và thay thế

  1. Tìm kiếm các từ “ Microsoft” trong đoạn văn bản đã soạn ở bài 1
  2. Thay thế từ” Microsoft” bằng “MS”

Giáo trình lý thuyết:http://Giao-trinh-ly-thuyet

 

Chia sẻ