Cách để kích thước hàng loạt hình ảnh trong Photoshop

Cách Resize ảnh hoàng loạt trong Photoshop.

Gia sư Photoshop tại nhà hướng dẫn học viên tạo ảnh hàng loạt nhé. mf không cần phải thao tác bằng tay

Vào Windowns Nhấn Alt +F9

Chọn New Action

Đặt tên cho Action

Vào File – Automate – Batch…

Và ấn Ok là được các bạn nhé.

Chia sẻ