Thiết kế nhận thương hiệu tại nhà

Học illustrator tại nhà. Tự thiết kế nhận diện thương hiệu theo ý mình muốn. Dạy illustrator tại HCM, Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5...

Cách để kích thước hàng loạt hình ảnh trong Photoshop

Cách Resize ảnh hoàng loạt trong Photoshop. Gia sư Photoshop tại nhà hướng dẫn học viên tạo ảnh hàng loạt nhé. mf không cần phải thao tác b...

Bài tập vùng chọn trong Photoshop

Bài tập cơ bản trong Photoshop thường các bạn có xem youtube nhiều hay dowbload nhiều tài liệu trên mạng về học cũng chán vì căn bản ngay từ...

Bài tập cắt nghép hình ảnh

Bài tập cắt nghép hình xóa hình trong Photoshop... Khi cắt hình trong photoshop các phím thường dùng để cắt là L, P, M... Nhận dạy kèm Photo...

Hướng dẫn xóa hình trong Photoshop

Bài tập xóa hình trong Photoshop các phím tắt dùng xóa hình là J, S(Alt), E... Học Photoshop tại nhà Quận Dạy 1 kèm 1 thời gian linh hoạt họ...

Bài tập cắt hình và tạo Clipping Mask

Bài tập cắt nghép hình ảnh và Clipping Mask làm bài tập từ Photoshop, Dạy kèm làm bài tập 1 kèm 1, làm nhiều bài tập đa dạng giúp nâng cao t...

Giúp con tự học tại nhà hiệu quả

Bạn muốn học bạn tự học mà bạn không cần phải kiểm soát nhiều. Có những kiến thức bạn cũng không thể dạy được con. Đặc biệt là thời gian để ...

Hướng dẫn xóa hình trong Photoshop

bài tập xóa hình trong Photoshop các phím tắt dùng để xóa hình Phím J, Phím S (Alt), Phím E... Gia sư Photoshop quận 9 dạy 1 kèm 1 làm theo ...